قیمت گوشی
مدرن اسکین
 شيدايي شيدايي .

کد هدایت به بالا

شيدايي

درمان ناباروري شيدايي بستگي به علت ناباروري، مدت زمان نابارور بودن و شيدايي سن زوج دارد

 قصه تلخ خيلي از زوجهاي  جوان است، قصه ناباروي. قصه اي كه جوانب زندگي را تحت تاثير سايت شيدايي قرار مي دهد و فصلي جديد در زندگي مي گشايد.


«هر چقدر برايش توضيح مي دهم  وميگم من بچه نمي خواهم گوشش بدهكار نيست. كاملاً افسرده به نظر مي رسد. 6 سال از زندگي مشترك ما مي گذرد وسايت شيدايي 2 سال است كه متوجه شده ايم، بچه دار نمي شويم و مشكل از همسرم است. براي منسايت شيدايي بچه مهم است ولي نه در حدي كه ناراحتي همسرم راسايت شيدايي ببينم . شب و روز كارش شده گريه مي گويد يا من را طلاق بده سايت شيدايي يا زن بگيرو بچه داربهترين سايت همسريابي شو نمي خواهم به پاي من بسوزي.»


در جامعه ما و بر اساس فرهنگ و آموزه هاي اسلامي فرزندبهترين سايت همسريابي دار شدن داراي اهميت ويژه اي است. متاسفانه يك باور اشتباه هم در اين زمينه ابهترين سايت همسريابي يجاد شده است كه لازمه  پايدار ماندن يك زندگي فرزند داشتن است. بهترين سايت همسريابي در حالي كه بهترين سايت همسريابي بهترين سايت همسريابي تجربه ثابت كرده است كه اين مسئله صادق نيست چه بسا زوج بهترين سايت همسريابي هايي كه ساليان سال بدون فرزند توانسته اند زندگي خودبهترين سايت همسريابي را حفظ كرده و با خوشي در كنار يكديگر زندگي كنند. و در مقابل زوجيني كه بهترين سايت همسريابي فرزند داشته اند در آخر از يكديگر جدا شده اند. مهم نوع ديدگاه و طرز تفكر زوجين در مورد تشكيل خانواده و فرزنددار شدن است . شايد هدف از ازدواج فرزند آوري بوده و فرزند دليل ادامه زندگي مشترك آنهاست. و يا اينكه آنها با علاقه و مسالمت در كنار يكديگر زندگي مي كنند و داشتن فرزند سبب استحكام بيشتر زندگي شده است.


من بي كفايتم
زماني كه يكي از زوجين متوجه مي شود كه مشكل ناباروري از اوست و او نمي تواند فرزند دار شود، يك احساس بي كفايتي در فرد به وجود مي آيد و اين مسئله ربطي هم به كلام و نحوه برخورد ديگران ندارد.سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني اما نوع برخورد اطرافيان و علي الخصوص همسر مي تواند اين حس بي كفايتي را در فردسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني تشديد كند. در جامعه ما يك ديد منفي نسبت به ناباروري وجود دارد و اين ديد منفسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ي سريعاً به فرد نابارور منتقل مي شود. همچنين دخالت اطرافيان و پرس و جو سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني هاي آنها مي تواند زندگي فرد نابارور را تحت الشاع قرار دهد. مشكل ديگري كه در فرهنگ جامعه ما نهادينه شده است و كانون گرم بسياريسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني از زندگي ها را از هم پاشيده است، دخالت بزرگترها  و اظهار نظر در مورد زندگي ديگران است . پيشنهاداتي مانند جدايي ، ازدواج مجدد ، فرزندخواندگي كه ممكن است از طرف خانواده زوج سالم مطرح گردد و مي تواند به سادگي كانون خانواده زوج نا بارور را از هم بپاشد.


اهداف ازدواج
ازدواج  يك امر فردي ، اجتماعي است . كه باعث رشد شخصيت و نگاه هر يك از زوجين مي گردد. با ازدواج فرد بايد بتواند خلاء هاي عاطفي خود را برطرف نمايد. و به فكر تحويل و تكامل باشد تا به اين وسيله بتواند به رشد و تعالي رواني ، جسمي ، اجتماعي و خانوادگي برسد. سوال مهمي در اين جا مطرح مي شود كه آيا فرزند داشتن نيز جزو اهداف ازدواج است ؟


بله فرزند داشتن نيز يكي از اهداف زندگي مشترك است. ولي بايد سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني توجه داشت كه يكي از اهداف ازدواج فرزند دار شدن است و هدف اصلي ازدواج موارد ديگري است كه سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني در بالا اشاره شد كه همان رشد و تعالي فرد است و اگر فردي ازدواج موفقي داشته باشد به اين رشد و تعالي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني خواهد رسيد و نداشتن فرزند كه يكي از اهداف ازدواج است نمي تواند خدشه اي در اين مسير تكامل و رشد داشته ياشد.

عوارض ناباروري, علت ناباروري

اين روزها درمان ناباروري پيشرفت هاي چشمگيري داشته است و زوج ها نبايد نااميد شوند

 

 القائات ديگران
تحقيقات نشان داده است كه بسياري از زوجين كه دچار مشكل ناباروريسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني هستند مايل به جدايي و ترك همسرشان نيستند . ولي القائات خانواده و اطرافيان جرقه هاي اختلاف را در ميان اين زوجيسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ن به وجود مي آورد كهسايت موقت، سايت همسريابسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ي موقت ايراني ممكن است اين جرقه هاي كوچك به اختلافات بزرگ و ريشه اي و در آخر به جدايي ختم شود. سايت موقت، سايت همسريسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ابي موقت ايراني با اين حساب مي توان گفت نقش اطرافيان در مورد چنيسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني زوج هايي بسيار مهم وسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ش بسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني يار معركه بودن نقش حمايتگر و ارائه دهنده پيشنهادات براي حفظ زندگي را بر عهده بگيرند بسياري از زندگي ها از هم نخواهد پاشيد . در اين موارد بهتر است كمي هم خودمان را به جاي ديگران بگذاريم.


رفتار با همسر نابارور
اگر قرار است زوجيني كه دچار مشكل ناباروري هستند در كنار يكديگر زندگي كنند و يا فرسايت موقت، سايت همسريسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ابي موقت ايراني زندي را به فرزند خواندگي بپذيرند سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ايد بدانند كه چطور با يكديگر رفتار نماسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني يند. بعضي مواقع همسر سالم نسبت به همسر نابارور اين برداشت را دارد كه درباره همسرش خيلي گذشت كرده و از حق مسلم خود چشم پوشي كرده است و اين نهايت فداكاري در حق اوسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ست و حال همسرش بايسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني د قدر اين گذشت و فداكاري را بداند. گروه دوم نگاه ديگري دارند آنها بر اين باور هستند كه در مورد به وجود آسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني مدن اين مشكل، همسرشان نقشي نداشته است و مقصر نيسسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ت. واين مسئله مي تواند گريبان هر فردي را بگيرد بنابر ايسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ن او را بدهكار خود نمي بينند و به طور حتم زندگي گروه دوم ازآرسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني امش و منطق بيشتري برخوردار است و زوج نابارور در اين نوع خانواده احساس هيچ نوع كمبودي را نخواهد كرد.


و در پايان بايد متذكر شد كه اين روزها درمان ناباروري پيشرفت هاي چشمگيري داشته است و زوج ها نبايد نااميد شده و از ادامه درمان مايوس شوند و با توكل و اميد درمان  را ادامه داده تا نتيجه قطعي و نهايي حاصل شود.

همسريابي
http://www.yekkamand.ir/ سايت ازدواج موقت
http://www.v55.ir/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ آذر ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۳۳:۳۳ توسط:شيدايي موضوع: نظرات (0)

نخستين توصيه شيدايي به مردان قصد پدر شدن را دارند شيدايي اين است كه رويه شادي را در زندگي دنبال كنند

 

 نقش مرد در يك بارداري خوب و بي‌نقص و به دنيا آمدن نوزاد اگر از نقش زن بيشتر نباشد، كمتر نيست. شايد در اين ميان بتوان يك تفاوت بزرگ را تعريف كرد وهمسريابيهمسريابي موقت شيدايي آن ترتيب اين نقش است. علم پزشكي به مردان توصيه مي&zwnjهمسريابي موقت ;كند كه پيش از اقدام براي باردار شدن زن، يك سري نكات مهم را رعايت كند تا كيفيت بارداري و سلامت نوزادي كه در ادامه به دنيا مي‌آيد در بالاترين حد خود قرار داشته باشد.


بايد گفت دو عامل اصلي در تولد نوزادهمسريابي موقت نقش دارند.همسريابي موقت اگرچه زن 9 ماه بارداري را تحمل كرده و در نهايت نوزاد را به دنيا مي‌آورد اما مرد هم نقش خاص و غيهمسريابي موقت رقابل انكار خود در اين فرآيند را دارد. همسريابي موقت براي يك بارداري خوب و كامل، اسپرم بايد در سلامت كامل بوده و در عين حال آنقدر قوي باشد كهمسريابي موقتهمسريابي موقت ه بتواند به تخم نفوذ كند. در اين فرآيهمسريابي موقت ند مرد به مرحله انزال مي‌رسد كه همراه با آن جرياني از ميليون‌ها اسپرم راهي رحم مي‌شود. اين اسپرم&zهمسريابي موقتهمسريابي موقت nj;ها بايد از نظر ساختاري سالم و كاملا سرحال باشند تا دهمسريابي موقت ر نهايت بارداري مورد نظر آن هم در سطحي عالي صورت گيرد. بروز هر مشهمسريابي موقت كلي در هر يك از اين مراحل موجب بروز همسريابي موقت اختلال در فرآيند باروري مي‌شود.

فاكتورهاي مختلفي در اين ميان تأهمسريابي موقت ثيرگذار هستند كه از ويژگي‌هاي ژنتيكي گرفته تا سبك زندگي و تغييراهمسريابي موقت ت هورموني، همه در اين مراحل نقش اساسي را ايفا مي‌كنند. از اين رو هر يك از اين موارد در بارور بودن مرد و قدرت و سلامت اسپرم او مؤثر هستنسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني د. دقيقا به همين دلسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني يل است كه متخصصان علوم باروري تعيين يك عامل اصلي براي عدم باروسايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ر بودنهمسريابي موقت مرد را كاري دشوار مي‌دانند.

نخستين توصيه به مردان براي اينكه باروري اسپرم آنها در بالاترين حد خود باشد اين است كه رويه شادي را در زندگي دنبال كنند. درحقيقت مردي كه زندگي سالمي از بعد رواني و بهداشتي داشته باشد و در ادامه فرآيند بارورسازي زن را به بهترين همسريابي موقت نحو ممكن انجام دهد، هيچ مشكلي در شكل‌دهي به يك بارداري بي‌عيب و نقص نخواهد داشت.

اشتباه بزرگ
يك ايراد اساسي كه مي‌توان به بسياري از زنان و مرداني گرفت كه به فكر بچه‌دار شدن هستند اين است كه همسريابي موقت فكر مي‌كنند فرآيند لقاح را بايد تا زمان مناسب متوقف سازند. درحقيقت بسياري از زوج‌هاي جوان با اين خيال اشتباه و بهمسريابي موقت راي به حداكثر رساندن شانس بارداري و اهمسريابي موقت نجام بهتر عمليات لقاح است، تا زمهمسريابي موقت ان مورد نظرشان رابطه جنسي با يكديگر برقرار نمي‌كنند. اين اشتباه از زماني آغاز مي‌شود كه زوج رابطه جنسي خود را صرفا متمركز و مرتبط با باردار شدن تصور مي‌كنند. از اين رو است كه يكي از عوامل ناباروري در مردان و زنان عدم برقراري رابطه جنسي مرتب و پيوسته عنوان مي‌شود.

سيستم تناسلي مرد
پيش از آشنايي با بهترين روش‌ها جهت انجام رابطه جنسي منتهي به لقاح، آشنايي با سيستم تناسلي مرد كمك زيادي به زوج مي‌كند. درحقيقت با اين كار با فرآيند توليد اسپرم در مرد و در ادامه مراحل بارورسازي تخم آشنا مي‌شويم. سيستم تناسلي مرد شامل بيضه است كه تستوسترون و اسپرم توليد مي‌كند. برآورد مي‌شود كه توليد اسپرم 72 روز به طول مي‌انجامد. اسپرم‌هاي توليد شده در ادامه در بخش خارجي بيضه‌ها ذخيره‌سازي مي‌شوند. اين ذخيره‌سازي بين 15 تا 25 روز صورت مي‌گيرد و در اين مدت بالغ شده و به سطحي مي‌رسند كه به نوعي توانايي شناور شدن و حركت را پيدا مي‌كنند.

پس از آنكه مرد به مرحله انزال مي‌رسد، اسپرم‌ها از مجاري آلت تناسيلي حركت كرده و به خروجي آن مي‌رسند. در اين ميان نبايد از نقش غده پروستات غافل شد كه با توليد مايعي مناسب و حياتي، شرايط لازم براي شناور شدن اسپرم‌ها را فراهم مي‌كند. در ادامه اين فرآيند، اسپرم‌ها وارد اندامي از زن به نام «گردن رحم» مي‌شوند. پس از آن رحم و در نهايت لوله ‌فالوپي يا همان لوله‌هاي رحمي مقصد نهايي اسپرم‌ها خواهند بود. درصورتي كه در اين نواحي تخمي وجود داشته باشد عمليات بارورسازي آن پيش از راهي شدن به سوي فضاي اصلي رحم و شروع رشد آن، آغاز مي‌گردد.

تأثير كاهش وزن مرد در كيفيت باروري
مطالعات پزشكي نشان مي‌دهد در زوج‌هايي كه مرد داراي اضافه وزن بوده و حتي در شرايط بدتر، «چاق» قلمداد مي‌شود و در نقطه مقابل، زن در وضعيت عادي قرار دارد، فرآيند آبستن شدن زن نسبت به ساير زوج‌هايي كه هيچ يك اضافه وزن ندارند طولاني‌تر صورت مي‌گيرد. همچنين برخي تحقيقات نشان داده است كه اضافه وزن و در مرحله بدتر آن كه به چاقي منجر مي‌شود، قدرت اسپرم‌ها و در كل ميزان باروري مردان را تحت تأثير قرار داده و كاهش مي‌دهد. تأثير اصلي اين وضعيت چيزي نيست جز شمار كمتر اسپرم‌ها و همچنين افت توانايي آنها در شناور بودن. حتي برخي از اين مطالعات ثابت كرده كه DNA اسپرم مردان چاق داراي آسيب‌هايي است كه نتيجه نهايي آن عدم باروري است.

تأثير تغذيه در باروري مردان
بسياري از كارشناسان تغذيه و متخصصان درمان ناباروري به اين نكته اشاره مي‌كنند كه نقش تغذيه در بارور شدن مردان چندان روشن نيست. جداي از اينكه علوم جديد هنوز نتوانسته پاسخي مناسب براي اين معما پيدا كند اما منطق حكم مي‌كند كه مرداني كه به فكر پدر شدن هستند به مراتب بايد نسبت به ساير مردان تغذيه باكيفيت‌تري داشته باشند و در رژيم غذايي روزمره شان از طيف متنوعي از گروه‌هاي غذايي ميوه جات و سبزيجات كه منابع غني از ويتامين‌ها و فيبرها به شمار مي‌آيند استفاده كنند.

 

تاثير اضافه وزن و چاقي در باروري مردان
به خاطر داشته باشيد اضافه وزن و چاقي تنها زندگي شخصي شما را تحت تأثير قرار نمي‌دهد بلكه براي اين دسته از مردان، پدر شدن در بسياري از موارد به يك آرزوي سخت و حتي دست نيافتني تبديل مي‌شود. تحقيقات نشان داده تجمع زياد چربي‌ها در بخش‌هاي مختلف بدن مردان چاق با ايجاد تغييرات نامشخص در تستوسترون و ساير هورمون‌هاي مرتبط با باروري مردان در ارتباط است.
 
اهميت كنترل هميشگي فشار خون و ديابت در مردان
پزشكان توصيه مي‌كنند كه با زير نظر قرار دادن هميشگي ناراحتي‌هاي پزشكي نظير فشار خون بالا و ديابت، شانس مردان براي به حداكثر رساندن شانسشان در بارورسازي تخم افزايش چشم‌گيري پيدا مي‌كند. حتي ثابت شده كه بيماري «فيبروز كيسه‌اي» كه طي آن رگ‌هاي بيضه بزرگ‌تر شده و در نتيجه با گرم‌تر شدن آن، اسپرم‌ها به سرعت از بين مي‌روند نيز باروري مردان را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد.

به خاطر داشته باشيد حالات روحي نظير افسردگي، اضطراب و فاكتورهاي ديگري نظير دردهاي مزمن و پروستات داراي عملكرد ناقص تأثير منفي در بارور شدن مردان دارد. حتي بسياري از كارشناسان استفاده از مكمل‌هاي تستستورون را نيز در كاهش قدرت باروري مردان تأثيرگذار مي‌دانند زيرا ثابت شده كه اين مكمل‌ها سطح توليد چنين هورمون حياتي براي باروري در مردان را كاهش مي‌دهد.

در عين حال برخي تحقيقات نشان داده‌اند كه يك سري از داروهاي شيمي درماني و پرتودرماني (كه براي درمان سرطان به كار برده مي‌شود) نيز مي‌تواند به نابارور شدن دائمي مردان منجر شود. به همين دليل به مرداني كه به پزشك متخصص باروري مراجعه مي‌كنند توصيه مي‌شود تمامي اين موارد را به اطلاع وي برسانند.

 

مردان بخوانند تا اسپرم قوي‌تري داشته باشند
ثابت شده كه ميوه‌ها از جمله منابع غذايي ارزشمندي هستند كه انبوهي از آنتي اكسيدان‌ها را در خود دارند كه مي‌توانند به توليد هرچه باكيفيت‌تر اسپرم كمك كنند و البته كاملا بديهي است كه اسپرم سالم يعني شانس بالاي باروري. همچنين مردان بايد بيشتر از غذايي استفاده كنند كه سرشار از فيبر هستند.

 

تقويت اسپرم مردان,باروري مردان

مرداني كه قصد دارند پدر شوند بايد از مولتي ويتامين‌ها استفاده كنند


استفاده از مولتي ويتامين‌ها براي تقويت اسپرم
به طور كلي توصيه مي‌شود مردان و به ويژه آنهايي كه در نظر دارند تا به زودي پدر خطاب شوند از مولتي ويتامين‌ها استفاده كنند. تحقيقاتي كه در سال‌هاي گذشته انجام شده عمدتا بر بي‌خطر بودن آنها و در عين حال عمده مزيتي كه براي سلامت كلي مردان دارد تأكيد داشته است.

در بسياري از مولتي ويتامين‌ها ردپاي خوشحال كننده آنتي اكسيدان‌ها ديده مي‌شود. در اين خصوص بايد به ويتامين‌هايي نظير C و E اشاره كرد. همچنين مواد معدني نظير سلنيوم و روي نيز دريايي از آنتي اكسيدان‌ها هستند. حتي برخي از تحقيقات پزشكي نشان مي‌دهد كه آنتي اكسيدان‌ها موجب افزايش شمار اسپرم‌ها و تحرك آنها مي‌شود و اين خبري خوشحال كننده براي آن دسته از مرداني است كه بنا به دلايلي قدرت باروري آنها در سطح پاييني قرار دارد.

به طور كلي مي‌توان متصور شد كه آنتي اكسيدان‌ها كيفيت اسپرم‌ها را نيز افزايش مي‌دهد و اين بدان خاطر است كه از آنها در برابر راديكال‌هاي آزادي كه بهDNA  اسپرم‌ها آسيب مي‌رسانند محافظت مي‌كند.

 

انجام حركات متناسب و پيوسته ورزشي
از نظر علمي ثابت شده افرادي (مرداني) كه بيشتر ورزش مي‌كنند و در عين حال انجام حركات ورزشي را با پيوستگي و نظم بيشتري دنبال مي‌كنند كمتر دچار استرس شده و همواره حس بهتري نسبت به خود دارند. البته باز هم بايد به رعايت چند نكته مهم توجه ويژه داشت. بر اساس برخي مطالعات پزشكي صورت گرفته بر روي طيف گسترده‌اي از مردان كه در سن مناسب براي پدر شدن قرار دارند، ورزش‌هاي سنگين و طاقت‌فرسايي نظير دويدن‌هاي طولاني مدت و يكسري (نظير شركت در دوي ماراتن) و ورزش‌هاي سه گانه احتمالا براي قدرت باروري مردان آسيب رسان هستند.

به تازگي مطالعه جالب توجهي درخصوص تأثير استفاده از دوچرخه بر قدرت باروري مردان منتشر شده است. اين مطالعه نشان مي‌دهد مرداني كه براي يك دوره محدود در كلينيك‌هاي باروري شركت كرده و همزمان براي حداقل 5 ساعت در هفته از دوچرخه استفاده مي‌كردند اسپرم‌هاي كمتري داشته و در عين حال ميزان تحرك آنها نسبت به ساير مرداني كه چنين تمرينات ورزشي را انجام نمي‌دهند، كمتر است.

اين دو عامل يعني تعداد كم اسپرم و كم تحركي آنها با ناباروري در مردان ارتباط مستقيم دارد. با اين حال حداقل درخصوص دوچرخه سواري (كه عادت و تفريح ورزشي بسياري از مردان در سراسر جهان به شمار مي‌آيد) و ارتباط احتمالي آن با عملكرد ناقص اسپرم‌ها چيزي ثابت نشده است. 

ارتباط باروري در مردان و سن
مردان هم مانند زنان در بدن خود ساعت بيولوژيكي دارند كه گويا هر لحظه درحال تيك تاك كردن است. از نظر علمي ثابت شده كه قدرت باروري مردان به مراتب ديرتر از زنان افت مي‌كند. در مردان كاهش سطح هورمون تستوسترون از 50 سالگي به بعد مشاهده مي‌شود كه اين مي‌تواند عملكرد اسپرم را تحت تأثير قرار دهد. همزمان كه مرد وارد دوران ميانسالي مي‌شود از شمار اسپرم‌هاي سالم و تحرك آنها نيز كاسته مي‌شد.

حتي مشخص شده DNA اسپرم مرداني كه سن بالاتري دارند داراي آسيب هاي بيشتري است كه مي تواند روند باروري را مختل و كند نمايد. تمامي اين عوامل بدان معناست كه پدر شدن اين دسته از مردان - كه سن بالايي دارند يعني 50 سال به بالا - به احتمال كمتري روي مي‌دهد.

همچنين هرچه سن مرد افزايش يايد، احتمال بروز اختلالات ژنتيكي در اسپرم‌ها نيز بيشتر مي‌شود تا جايي كه ثابت شده مرداني كه در سن بالا صاحب فرزند مي‌شوند بيشتر احتمال دارد كه پدر كودك مبتلا به اوتيسم (خودشيفتگي)، اسكيزوفرني يا حتي سندروم داون شوند.

 

تأثيرات محيطي بر باروري مردان
حتي محيطي كه مرد در آن كار مي‌كند نيز بر تعداد، كيفيت و قدرت اسپرم او تأثيرگذار است. مرداني كه در محيط كار همواره در معرض مواد شيميايي و سمي نظير مواد مورد استفاده در تميزسازي و چاپ، سموم كشاورزي و فلزات سنگين قرار دارند به طور غيرمستقيم اما قطعي از نظر علم پزشكي به اسپرم‌ها و عملكرد آنها آسيب مي‌رسانند.


بلايي كه سيگار بر سر اسپرم‌ها مي‌آورد
اگردرخصوص ارتباط دوچرخه‌سواري و انجام حركات ورزشي و حتي نوع تغذيه با باروري در مردان شك و ترديدهايي وجود داشته باشد اما حداقل درخصوص سيگار كشيدن خبري از ترديد نيست. تحقيقات وسيعي نشان داده است كه استعمال سيگار با افت كيفيت اسپرم‌ها در ارتباط مستقيم است به طوري كه مشخص شده مرداني كه سيگار مي‌كشند اسپرم‌هاي كمتر و كم تحرك تري نسبت به ساير مردان دارند. همچنين اسپرم آنها شكل و شمايل متفاوت و عجيبي در مقايسه با اسپرم مرداني دارد كه مواد دخاني استعمال نمي‌كنند. البته تأثير استعمال سيگار بر قدرت اسپرم در بارورسازي تخم نيز ثابت شده است.

همسريابي شيدايي
http://samipatogh.ir همسريابي شيدايي
http://samipatogh.ir بهترين سايت همسريابي موقت
http://www.v55.ir/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ آذر ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۲۸:۲۸ توسط:شيدايي موضوع: نظرات (0)

لينك هاي جذاب شيدايي شيدايي


همسرگزيني
سايت همسريابي
همسريابي شيدايي
همسريابي
همسريابي موقت
همسريابي صيغه
همسريابي صيغه اي انلاين
همسريابي ازدواج
بهترين سايت همسر يابي آنلاين
سايت همسريابي رايگان
ازدواج ساعتي
صيغه يابي
همسريابي اينترنتي
همسريابي آنلاين
همسريابي شيدايي
شيدايي
سايت شيدايي
كاملترين جامعه مجازي همسريابي و ازدواج در ايران
جامع ترين بانك اطلاعات همسريابي براي ازدواج دايم
جامعترين سامانه انتخاب همسر جوانان
همسر آنلاين
همسر جون
همسريابي موقت در تهران
سايت همسريابي
همسريابي
همسر يابي آنلاين
بهترين همسر
ازدواج موقت
سايت صيغه
جامعترين سايت همسريابي
ثبتنام در همسريابي
ازدواج آنلاين
ازدواج در ايران
ازدواج
ازدواج دائم
همسريابي دائم و موقت
ازدواج موقت
سايت همسريابي موقت
شيدايي
ازدواج تايم
ازدواج تايم دار
ازدواج زمان دار
سايت ازدواج
همسريابي رايگان
شوهريابي
همسر
زندگي زناشويي
همسرياب
همسرها
ازدواج دائم
دختر
پسر
همسريابي ازدواج
بهترين سايت همسر يابي آنلاين
همسريابي
سايت همسريابي رايگان
ازدواج ساعتي
صيغه يابي
همسريابي اينترنتي
وب سايت همسريابي
سايت همسريابي شيدايي
سايت همسريابي شيدايي
همسريابي
همسريابي شيدايي
همسرگزيني شيدايي
همسريابي صيغه
همسريابي موقت در تهران
همسريابي موقت در اصفهان
همسريابي موقت در تبريز
سايت همسريابي شيدايي
همسريابي موقت در قم
همسريابي موقت قم
صيغه قم
سايت همسريابي رايگان
وب سايت همسر يابي
سايت همسر يابي
سايت هاي همسر يابي
ازدواج با s e x
سايت ازدواج جوانان شيدايي
ازدواج دائم و موقت با شيدايي
همسر خوب با شيدايي
همسر يابي
وب سايت همسريابي
انتخاب همسر در شهر
همسردر شهر
تنظيم خانواده شيدايي
جذب همسر با شيدايي
نيك صالحي با شيدايي
بهترين سايت همسر يابي
بهترين همسريابي
بهترين وب سايت همسر يابي
همسر مومن
ويژگي‌هاي يك همسر مناسب
همسريابي شيدايي-ورود
سايت ازدواج
سايت ازدواج دائم
سايت ازدواج موقت
مسائل زناشويي
همسرگزيني
بهترين سايت همسر يابي
باارزش ترين سايت همسريابي
تبيان يا شيدايي
سايت همسر يابي قانوني
همسريابي موقت
سايت شيدايي
سايت همسريابي بهترين همسر
بهترين همسر
سايت همسريابي رايگان
بهترين سايت همسريابي موقت
بزرگ ترين سايت همسريابي
ازدواج دائم
آيا ازدواج از طريق سايت هاي همسر يابي اينترنتي موفق است؟
دختران و پسراني كه دنبال همسر در سايت‌هاي همسريابي مي گردند
روانشناسي ازدواج
ازدواج
yahovaياهوا
دانلود نرم افزار
بهترين سايت ازدواج براي جوانان
سايت همسريابي
همسريابي
همسر
سايت شوهر يابي
سايت خبري تحليلي مراغه،اخبار مراغه،مراغه نيوز،خبر مراغه
تنها سايت همسريابي مطمئن در ايران
سايت همسريابي|ازدواج دائم
همسريابي رايگان
سايت همسريابي بهترين همسر
بزرگترين سايت همسريابي
اغفال 100 دختر در سايت همسر يابي
همسريابي قانوني
همسرموقت
ازدواج موقت
همسريابي موقت
همسريابي طوبي
همسريابي دوهمدم
اختصاصي همسريابي رايگان ازدواج دائم
(دوستيابي و ازدواج موقت (صيغه
قصد ازدواج داريد و بدنبال همسر مناسب مي گرديد؟
در اين سايت افراد مجرد مختلفي كه خواهان ازدواج و تشكيل خانواده هستند ثبت نام كرده اند
امكان همسريابي رايگان در شهر هاي مختلف
همسريابي تهران، همسريابي مشهد، همسريابي اصفهان، همسريابي شيراز و ساير شهر ها و استان هاي كشور ايران
اغفال 100 دختر در سايت همسر يابي - كه
اگر هنوز مجردي پس كليك كن بياتو!!
مجردها - با يك كليك همسر آينده خود را انتخاب كنيد
مهندس قلابي كه به اتهام اينترنتي اغفال ۱۵ دختر جوان بازداشت شده است
مهندس قلابي در اعترافات تازه‌اش مدعي شد: به بيش از يكصد دختر جوان پيشنهاد ازدواج داده و با ترفند‌هاي مختلف از آنها كلاهبرداري كرده است
همسريابي مطمئن فقط شيدايي
شيدايي شيدايي
سايت شيدايي همسريابي
صفحه ورود-سايت همسريابي شيدايي
خانه-همسريابي شيدايي
فراموشي رمز-سايت همسريابي شيدايي
عضويت-سايت همسريابي شيدايي
قوانين-سايت همسريابي شيدايي
سوالات رايج-همسريابي شيدايي
تبادل لينك-همسريابي شيدايي
تماس با ما-سايت ازدواج دائم و موقت در ايران
سايت همسريابي شيدايي ، به شما اين امكان را ميدهد تا با ابزار هاي پيشرفته دنياي امروز بتوانيد در گستره وسيعتري شريك زندگي متناسب با معيار هاي خود را برگزينيد. كافيست در همسريابي شيدايي ثبت نام كرده و سپس از صفحه ورود وارد بخش مديريت نمايه خود شده و در ميان افراد آماده ازدواج در جنس مخالف به جستجو بپردازيد
بهترين سايت همسريابي
همسريابي تهران
همسريابي تبريز
همسريابي اصفهان
همسريابي شيراز
همسريابي همدان
همسريابي مشهد
همسر يابي آذربايجان شرقي شيدايي
همسريابي اروميه باشيداي
سايت همسر يابي مهاباد
سايت همسريابي سني
سايت همسريابي اهل سنت
همسريابي سني ها
ازدواج دائم و موقت سني
اصول و شرع ازدواج اهل سنت
ازدواج دائم و موقت در ايران
همسريابي
Marriage
dating website
get married
Come with love Marry
Dating for marriage
دوست دخترت را دوست داري باهاش ازدواج كن
girlfriend
The best and most precious in the world dating site
معرفي سايت همسريابي شيدايي
فروشگاه اينترنتي مشتري
اولين,بهترين,پربازديدكننده ترين سايت همسريابي شيدايي است
گوگل عزيزبهترين سايت همسريابي شيدايي هست
سايت همسريابي شيدايي
سايت همسريابي طوبي81
سايت همسريابي لاويران
سايت همسريابي سارا
سايت همسريابي دوهمدم
سايت همسريابي دويار
خبرگزاري فطرس
همسريابي-فروشگاه اينترنتي
دانلود فيلترشكن شيدايي
فيلترشكن رايگان شيدايي
فروشگاه اينترنتي-سايت همسريابي-دانلودنرم افزار
آموزش تصويري جنسي رايگان شيدايي
فروشگاه لوازم زناشويي شيدايي
زناشويي شيدايي
همسريابي و زناشويي شيدايي
ازدواج موقت در 2 ساعت
زناشويي براي 2 ساعت
ازدواج موقت ساعتي و دقيقه اي
ازدواج هاي يك ساعته با كارت ملي در سايت صيغه ايرانيان
ازدواج يك ساعته
سايت صيغه ايرانيان
سايت صيغه ايراني
آدرس سايت صيغه ايرانيان
ازدواج يك ساعته در ايران
ازدواج موقت
ازدواج موقت با كارت ملي
ازدواج سفيدباشيدايي
ازدواج سفيد
ثبتنام ازدواج موقت و دائم
آموزش مسائل جنسي و زناشويي و ازدواج و مشاوره
مراغه
خريد آنلاين
سايت همسريابي شيدايي 81 كه جامع ترين سامانه اينترنتي همسريابي در ايران
سايت همسريابي شيدايي در فضاي مجازي به گونه اي آسان و الكتروسنتي همسري مطابق علايق و خواسته هاي خود انتخاب نمائيد
ثبت نام رايگان در سايت همسريابي شيدايي رايگان است
سايت همسريابي بهترين همسر
سايت همسريابي سايت همسريابي شيدايي بزرگترين سايت همسريابي ازدواج دائم است
سايت همسريابي شيدايي
همسريابي شيدايي
همسريابي شيدايي آنلاين
همسريابي آنلاين
شيدايي همسريابي آنلاين
ازدواج آنلاين
ازدواج موقت با شيدايي
شيدايي شيدايي شيداييبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ آذر ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۲۱:۲۵ توسط:شيدايي موضوع: نظرات (0)